Prechod z horizontálneho letu do visenia

Prechod z priamočiareho horizontálneho letu do visenia je štandardný prechod a budete ho používať stále. Manéver si vyžaduje koordináciu dvoch rôznych procesov aby ste dosiahli:

  • 1. Zmenšenie výšky
  • 2. Zmenšenie rýchlosti

Zmenšenie výšky

Pilot musí sklesať z výšky, v ktorej vrtuľník práve letí do výšky visenia nad zemou. Ideálne je, keď vrtuľník klesá do výšky visenia priamočiaro pod konštantným uhlom, čo sa dá dosiahnuť malou zmenou polohy vrtuľníka a postupným zmenšovaním výkonu motora potlačením páky kolektívneho riadenia.

Zmenšenie rýchlosti

Rýchlosť priblíženia musí byť zmenšená na nulovú rýchlosť voči zemi, keď sa dostávate do visenia. Pretože rôzne uhly zostupu a rôzne poveternostné podmienky zapríčinia kolísanie vzdušnej rýchlosti, v čase pristátia sa riaďte podľa rýchlosti vrtuľníka voči zemi a nie podľa hodnoty uvedenej na rýchlomeri. Vrtuľník by sa mal pohybovať voči zemi krokovým tempom. Ak ste schopný vykonať hore uvedené postupy, Váš vrtuľník by mal konštantne spomaľovať na nulu až do zavisenia.

Po kontrole zostupovej roviny a pristávacej plochy upravte vrtuľník do priamočiareho horizontálneho letu na určitej výške a rýchlosti. Pre tréningové účely sa odporúča výška 100 m.

  • 1. Zvoľte si vhodný uhol zostupu (doporučený uhol je asi 6-8o), hoci je to obtiažne určiť vizuálne.
  • 2. Zostup začnite miernym potlačením páky kolektívu, nožným riadením udržujte smer, pritiahnutím páky cykliky zmenšite rýchlosť vrtuľníka a udržujte polohu vrtuľníka. Vrtuľník začne klesať.
  • 3. Pákou kolektívu udržujte zvolený uhol zostupu. Pákou cykliky postupne znižujte doprednú rýchlosť vrtuľníka.
  • 4. Tak, ako sa približujete k zemi a rýchlosť vrtuľníka klesá na cca 20-30 km/hod (15-20 MPH = 13-17 KTS) musíte predpokladať, že budete musieť pritiahnuť páku kolektívu, keď sa začne zmenšovať vztlak. Tento zásah nie je taký veľký pri silnom vetre. Keď pritiahnete páku kolektívu nos vrtuľníka začne stúpať. Túto zmenu polohy opravte pákou cykliky. Postupne zmenšite rýchlosť letu až na nulu.
  • 5. Uveďte vrtuľník do visenia nad zvoleným bodom na zemi. Podrovnávanie nemusí byť potrebné, ak ste plynule znižovali výšku aj rýchlosť počas prechodu.
  • 6. Použitím nožného riadenia a cykliky zabráňte zatáčaniu a pohybom do strán.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥