Verzie vrtuľníka Robinson R22

Verzie vrtuľníka Robinson R22

Robinson R22

Robinson R22 je platforma inicializačnej produkčnej verzie vrtuľníka Robinson. Bola poháňaná piestovým motorom Lycoming O-320-A2B, v niektorých prípadoch motorom Lycoming O-320-A2C.

Robinson R22 HP

Robinson R22 HP (Higher-powered version) predstavuje verziu R22 so zvýšeným výkonom. Verzia bola poháňaná piestovým motorom Lycoming O-320-B2C s výkonom 160 bhp (160 brake horse power). Pôvodný model R22 bol poháňaný piestovým motorom Lycoming O-320-A2C s výkonom 112 kW, od roku 1981 bol v modeli R22 HP nahradený motorom O-320-B2C , ktorý dával výkon 119 kW. Nový motor znamenal zvýšenie rýchlosti o 11 km/h a vylepšené vznášanie s vplyvom aj bez vplyvu pozemného efektu.

Robinson R22 Alpha

Robinson R22 Alpha predstavuje vylepšenú verziu. Tento vrtuľník bol certifikovaný v roku 1983. Poháňaný bol piestovým motorom Lycoming 0-320-B2C. Ďalšie vylepšenia sa uskutočnili v roku 1983. Zahŕňali väčšiu vzletovú hmotnosť a modifikovanú chvostovú sekciu, ktorá umožňovala väčšiu stabilitu helikoptéry. Vrtuľník mal voliteľné vybavenie na použitie ako IFR tréningový stroj. Modelu R22 Alpha sa vyrobilo približne 500 kusov.

Robinson R22 Beta
Robinson R22 Beta

Robinson R22 Beta

Robinson R22 Beta predstavuje platformu, do ktorej je osadený silnejší piestový motor Lycoming 0-320-B2C. R22 Beta predstavuje súčasný produkčný model Robinsona, aj keď v posledných rokoch podstúpil priebežné vylepšenia – viď model R22 Beta II.

Robinson R22 Beta II
Robinson R22 Beta II

Robinson R22 Beta II

Ak sa dnes hovorí o vrtuľníku Robinson R22, pravdepodobne sa tým myslí vrtuľník R22 Beta II. Tento stroj má oproti predchádzajúcim modelom ešte výkonnejší piestový motor Lycoming O-360-J2A. Novo vzniknutá verzia Beta II bola predstavená v roku 1996. Vďaka 134 kW motoru Textron Lycoming O-360-J2A odľahčeného na 97,5 kW ponúka o skoro 13 percent vyšší výkon. Medzi ďalšie nové vlastnosti patrí tepelná výpomoc karburátora, plynový regulátor otáčok na redukciu pracovnej náplne pilota a dokonalejšia kontrola otáčok. Ďalšími sú vysokokapacitný chladič oleja, pohodlnejšia rukoväť v tvare T, automatická spojka, rotorová brzda, dverné okienka a vylepšený strop vznášania (service ceiling).

Robinson R22 Beta II Police

Robinson R22 Beta II Police predstavuje pátraciu policajnú verziu dvadsaťdvojky. Je vybavená vyhľadávacím svetlometom s dvojitým xenónovým lúčom a megafónom. Tento model, navrhutý pre zložky, vynucujúce právo, je ďalej vybavený panelom na kontrolu sirén, sirénou, alternátorom a duálnym rádiom.

Robinson R22 Mariner
Robinson R22 Mariner

Robinson R22 Mariner

Na rozdiel od väčiny malých vrtuľníkov bol stroj R22 upravený pre operácie na vodnej hladine. Robinson R22 Mariner bol navrhnutý na off-shore práce – práce na pobreží jazier a morí. Je vybavená plavákmi a kolieskami. Poháňal ju piestový motor Lycoming 0-320-B2C Beta. Operácie na verzii vybavenej plavákmi sú obmedzené len na denné operácie (VFR – visual flight rules – vizuálny let). Vrtuľníky boli dodané pre operácie z plavidiel pre lov tuniakov pri pobreží Mexika a Venezuely. V roku 1996 bolo dodaných zákazníkom spolu 12 kusov modelu Mariner.

Robinson R22 Mariner II
Robinson R22 Mariner II

Robinson R22 Mariner II

R22 Mariner bol nahradený modelom Robinson R22 Mariner II. Mariner II predstavuje vylepšený vrtuľník Mariner, vhodný na pobrežné práce. Môže byť tiež vybavený kolieskami alebo plavákmi. Má výkonnejší piestový motor Lycoming O-360-J2A Beta II. Podobne ako pri Marineri, sú operácie pri Mariner II obmedzené len na denné lety VFR. Táto verzia má väčšiu výkonnostnú rezervu, ktorá dovoľuje dlhšie lety nad vodnou hladinou. Celý model je v antikoróznej úprave a je vybavený pomocnými plavákmi, kolieskami pre manipuláciu na súši a sondou na kontrolu tlaku v plavákoch. Mariner II sedí nízko nad vodou na posilnenie stability v nekľudných vodách.

Robinson R22 IFR Trainer

Robinson R22 IFR Trainer (Instrument flight rules – pravidlá na let podľa prístrojov) je dvojmiestny vrtuľník dizajnovaný na výcvik. Má rozsiahlejší operačný panel s 10 otvormi, do ktorých je možné umiestniť dodatočné inštrumenty (budíky). Rozšírený ovládací panel pojme všetky prístroje a avioniku nutnú na vyhodnocovanie IFR vrátane umelého horizontu, kódujúceho výškomeru, koordinátora otáčania, indikátora horizontu, automatického smerovača, navigácie, komunikácie, rádiolokátora, zameriavacieho lúča, digitálnych hodín a voliteľného prístroja na meranie vzdialeností. Nie je certifikovaný na výcvik v podmienkach IFR, takže výcvik musí byť vykonávaný s bezpečnostným pilotom v podmienkach VFR.

External load Robinson R22

External load Robinson R22 predstavuje vrtuľník vhodný na letecké práce. Jeho nosnosť je obmedzená, preto sa hodí na špecifické typy prác.

Robinson R22 Agricultural
Robinson R22 Agricultural

Robinson R22 Agricultural

Robinson R22 Agricultural je helikoptéra ideálna na letecké práce v poľnohospodárstve, vodnom a lesnom hospodárstve. Vďaka dodatočnému vybaveniu je možné ním vykonávať postreky, výsev, hnojenie, kontroly stavu alebo reguláciu stavu poľnohospodárskych zvierat a ďalšie práce v agropriemysle. Model Agricultural je vybavený postrekovacím systémom DTM-3 od spoločnosti Apollo Helicopter Services. V ráme, ktorý je pripojený k úchytom na pristávacom podvozku, je nainštalovaná brušná nádrž s objemom 151 litrov. Postrekový pylón má dĺžku 7,31 m. Inštaláciu celého systému zvládne jeden človek počas piatich minút bez toho, aby na to potreboval špeciálne náradie.

Vrtuľník Robinson R22

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥