Klesanie

Klesanie začnete znížením kolektívu a výkonu motora. Klesanie môžete vykonávať s výkonom, alebo bez výkonu motora. Bez úplného ubratia výkonu a bez autorotácie môže zostup …

Dokumenty na palube

Každý pilot musí mať na palube vrtuľníka doklady a dokumenty: Preukaz spôsobilosti (pilotný preukaz) Všeobecné vysvedčenie rádiotelefonistu Zdravotná knižka (ak je požadovaná) Osvedčenie o zápise …

Poruchy pohonu

1. Závady pohonu môžu byť spôsobené buď závadou motora, alebo náhonového systému. 2. Závady motora môžu byť signalizované zmenou hladiny hluku, odchyľovaním nosa vrtuľníka doľava, …

Požiar

Požiar za letu 1. Prechod do autorotácie. 2. Hlavný vypínač akumulátora vypnúť (pokiaľ to čas dovoľuje). 3. Vykurovanie kabíny vypnúť, (pokiaľ to čas dovoľuje). 4. …