Náklady kapitálu

Náklady kapitálu predstavujú také náklady podniku, ktoré podnik potrebuje vynaložiť na získavanie a viazanie jednotlivých zložiek kapitálu. Členenie nákladov kapitálu Rozlišujeme náklady kapitálu: náklady vlastného …

Finančná analýza

Podmienkou úspešného riadenia podniku je dokonalá znalosť situácie, v ktorej sa podnik nachádza. Hodnotenie finančného zdravia Hodnotenie finančného zdravia podniku sa uskutočňuje pomocou finančnej analýzy. …

Finančný manažment

Finančný manažment, alebo finančné riadenie je subjektívne ekonomická činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov financovania, tiež alokáciou peňazí do …