Odlet

Pri príprave na vzlet premiestnite vrtuľník tak ďaleko od prekážok v smere vzletu, ako je to možné, aby ste získali čo najviac priestoru pre vzlet. …

Nerovné plochy

Často budete musieť pristávať na nepripravených a nerovných plochách. Niekedy je skutočne veľmi ťažké určiť pred pristátím sklon plochy, preto musíte byť schopný pristávať na …

Vzlet

Pred vzletom vykonajte predpísané úkony a presvedčte sa, že sú nastavené správne otáčky motora. Pred tým, než začnete jemne priťahovať páku kolektívu, vyrovnajte rotorový disk …