Stúpanie IFR

a) Stúpanie vykonávajte zmenou polohy vrtuľníka a výkonu motora. Polohu pre stúpanie ovládate pákou cykliky, potom upravíte pákou kolektívu výkon motora pre zvýšenie a udržanie …

Klesanie IFR

a) Klesanie vykonávajte zmenou výkonu motora a polohy vrtuľníka. Pákou kolektívu zmenšíte výkon pre požadovanú rýchlosť klesania (obyčajne 2,5 m/s = 500 stôp/ min.). Cykliku …

Odlet

Pri príprave na vzlet premiestnite vrtuľník tak ďaleko od prekážok v smere vzletu, ako je to možné, aby ste získali čo najviac priestoru pre vzlet. …