Vzlet

Pred vzletom vykonajte predpísané úkony a presvedčte sa, že sú nastavené správne otáčky motora. Pred tým, než začnete jemne priťahovať páku kolektívu, vyrovnajte rotorový disk …

Núdzové stavy

Aj keď moderné vrtuľníky sú veľmi spoľahlivé, občas nastanú nebezpečné situácie, kedy je potrebný rýchly zásah pilota. Pilot musí dôkladne ovládať všetky systémy vrtuľníka a …