Generické stratégie – Porter

Definujte generické konkurenčné stratégie podľa Portera? – stratégie, ktorými môže určitý podnik prekonať svojich konkurentov:1. stratégia nákladového vodcovstva (stratégia minimalizácie nákladov)2. diferenciačná stratégia, 3. špecializačná …

Analýza odvetvia

Čo sú strategické skupiny v odvetví a aký majú význam z hľadiska stratégie? Strat. skupiny: niekoľko súperiacich podnikov, ktoré používajú podobné metódy konkurovania a zaújímajú …

Externá diagnostika

Charakterizujte obsah externej strategickej diagnostiky 1. Analýza makroprostredia – faktory pôsobiace v celej ekonomike2. Analýza mikroprostredia – odvetvoré prostredie:obchodníci, partneri, konkurencia, klienti 3. Strateg. segmentácia-odvetvie …